Miljön är en del av miljön

Det finns en mycket ambitiös tanke och plan för att Nya Kasernens miljöpåverkan ska vara så liten som det bara går. Både under byggnationen och årtiondena framöver. Vi återanvänder till exempel de detaljer som faktiskt kan få ett fortsatt liv i det nya sammanhanget. Det kan handla om dörrar, och andra interiördetaljer som det vore slöseri att annars slänga.

Vi tar till vara på det gamla och bygger nytt

På stora delar av golven läggs det gammalt skräp. Alltså, gamla nylonrester som uttjänta fiskenät och spill från textilindustrin återanvänds och blir till splitter nya och vackra designmattor.

Nytt syre till er organisation. Vi investerar i en helt ny ventilationsanläggning för att skapa riktigt bra klimat för våra hyresgäster.

Stora delar av fastighetens elförsörjning kommer från de solceller som installerats på taket av fastigheten.

Vi ställer högre krav på miljön.

Fastigheten byggs om enligt BREEAM Excellent. En certifiering som ställer hårda krav och skapar en fastighet som starkt bidrar till en bättre miljö.

Läs mer om miljöcertifieringen